Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Mavi Psikoloji kekemelik, gecikmiş konuşma, gelişimsel dil bozukluğu, afazi, sesletim ve ses
bilgisi (artikülasyon / fonoloji) bozukluklarında terapi vermekte, bu tür bozukluğu olan vakalara terapi ve müdahale programı hazırlamaktadır.Çocuklarda: Lisan gerilikleri, lisan gelişim bozuklukları ve buna bağlı öğrenme problemleri Artikülasyon bozuklukları ve fonolojik bozukluklar (örneğin /r/ yerine /ğ/ demek gibi seslerin yanlış telaffuzu) Damak-Dudak Yarıkları ve buna bağlı artikülasyon bozuklukları Orofasyel-Miyofonksiyonel bozukluklar Dizartri Apraksi Pediatrik yutma bozuklukları Ses hastalıkları ve rezonans problemleri Kekemelik Kafa travmaları ve sonrasında gelişen lisan bozuklukları Sağ hemisferi ilgilendiren […]
KEKEMELİK  TERAPİSİ
Kekemelik, kişinin konuşma akıcılığının bozulmasıdır. Bu akıcısızlık, konuşma ve ritmde ses ve hece tekrarları, ses uzatma, sesli ya da sessiz bloklarla kendini gösterir. Kekeleme davranışına tikler, göz kırpma, dudak ve yüz hareketleri, baş hareketleri, ayak vurma ve yumruk sıkma gibi ikincil davranışlar eşlik edebilmektedir. Kekemeliğin sıklığında ve şiddetinde zaman içinde dalgalanmalar görülebilir. Örneğin, telefonda konuşurken, zaman baskısı altında, beklenmedik […]
GECİKMİŞ KONUŞMA

Çocukların dil ve konuşma gelişiminde bireysel farklılıklar gözlenir; ancak belli yaş aralığında bazı becerileri edinmiş olmaları beklenir. Aşağıda normal dil ve konuşma gelişimi gösteren çocukların hangi yaş aralığında, dil ve konuşma becerilerini ne seviyede edinmesi gerektiği basamaklar halinde verilmiştir. Dil Gelişim Basamakları Nelerdir? 1 yaş: – İsmine tepki verir. – Konuşma seslerine benzer sesler çıkartır […]
İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA KONUŞMA TERAPİSİ

İşitme Engelli Çocuklarda Konuşma Terapisi Dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitme duyusuna sahip olmaktır. İşitme engeli olmayan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi, birbirini takip ederek gelişen aşamalardan oluşur. Ancak sesleri işitemeyen çocukların dil ve konuşma gelişimiyle iletişim becerileri, aynı şekilde ilerleyemez. İşitme Engelli Çocukların […]
FONOLOJİK BOZUKLUKLARI TERAPİSİ

Fonolojik bozukluklar, kişinin hedef dil dizgesine özgü dilbilgisi kurallarının temelini oluşturan dilin fonolojisini edinme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır Günümüzde alan yazın bu iki bozukluğu Konuşma Sesi Bozukluğu şeklinde ortak bir terimle ele almaktadır. Konuşma Sesi Bozukluğu, konuşma seslerinin üretiminde anlamlı bir gecikme olmasıdır. Tüm Konuşma Sesleri Aynı Anda Mı Üretilir? Hayır. Sesler belirli bir sıra çerçevesinde edinilirler. Bazı sesler […]
AKICILIK BOZUKLUKLARI TERAPİSİ

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (kekemelik, hızlı-bozuk konuşma, vb.) Konuşmada Akıcılık Bozuklukları ünitesinde konuşmasında akıcılık sorunu yaşayan her yaştan bireylere değerlendirme, danışma ve terapi hizmetleri verilmektedir. Dil ve konuşma bozuklukları içerisinde en yaygın görülenlerden türlerden biri akıcı konuşma bozukluğudur. Amerikan İşitme ve Konuşma Birliği’nin (ASHA) sınıflandırmasına göre gelişimsel ve edinilmiş olarak iki başlıkta incelenir. Edinilmiş bozukluklar psikojenik […]
YUTMA TERAPİSİ

Yutma bozukluğu tıp dilinde “disfaji” olarak bilinmektedir. Bu durum, yiyeceğin ağız boşluğundan mideye geçişinde gecikme, engellenme ve yanlış bir yol izleyerek nefes borusuna kaçması şeklinde ortaya çıkar. Yiyecek ses telleri seviyesine kadar inerse “penetrasyon”, ses tellerinin altına geçerse de “aspirasyon” olarak bilinen oldukça tehlikeli, ölüme yol açabilen bir durum gerçekleşir. Çünkü aspirasyon, yiyeceklerin nefes borusu […]
SES TERAPİSİ

Ses terapisi, ses bozukluklarının davranışsal olarak tedavi edilmesidir. Bunun yanı sıra ses tellerinde hasar yaratabilecek durumlardan kaçınmayı ve laringeal mekanizmayı bozmadan mümkün olan en iyi ses üretimini sağlamayı da içerir. Ses terapisini, bu alanda uzmanlaşmış dil ve konuşma terapistleri ile ses hastalıkları konusunda uzmanlaşmış şan eğitmenleri yapmaktadır. Ses terapisi doktor muayenesi sonuçları görüldükten sonra ve […]