Gizem Karahasanoğlu

Gizem Karahasanoğlu

Uzm. Klinik Psikolog – Çift ve Aile Terapisi Uzmanı

Doğum Tarihi & Yeri : 21.08.1989 &Gelibolu

Uyruğu                       : T.C.

Medeni Hali                : Bekâr

Eğitim Durumu

2018-                           Anadolu Üniversitesi

                                   Laborant ve Veteriner Sağlık

2014-2016                    İstanbul Bilim Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2007-2012                    Bahçeşehir Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü (%100 burslu, İngilizce)

2003-2007                     Gelibolu Anadolu Lisesi

Deneyim

Ocak 2018-                  LUDUS Psikoloji

Ocak 2019                   Klinik Psikolog (Kurucu)

Ağustos 2016-              İNCİR Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Temmuz 2017              Klinik Psikolog

Eylül 2015-                  NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Ağustos 2017               Araştırma Görevlisi (Psikolojik ve Akademik Danışmanlık)

Ekim 2012-                  PEDAMED Psikiyatri Özel Dal Merkezi

Haziran 2015               Psikolog

Ocak-Şubat 2012          Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Servisi

                                       Stajyer

Projeler

2016                            Üniversite Öğrencilerinin Aşka Yönelik Tutumlarının, Kişilik Özellikleri ve Bağlanma Türleri Bağlamında İncelenmesi

2015                            Otistik Çocukları Olan Ailelerin Psikolojik Durum ve Problemlerinin Değerlendirilmesi

2014                            Cinsel Sapkınlıkların Psikoanalitik Değerlendirilmesi

2013                            Boşanmış Aile Çocuklarının Psikolojik Sorunları

2012                               Örgütsel Adalet

2012                               Ergenlik Dönemi Kaygı Bozuklukları

2011                               Cinsellik ve Cinsel Yönelimlere Yönelik Tutumlarda Cinsiyet Farklılıkları

2011                            Piyanistler Üzerinde Yapılan fMRI Çalışması- Zihinde Piyano Çalmak

2009                            Zorunlu Göçün Çocukların Gelişimine ve Psikolojisine Etkileri

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce                      : İleri seviyede (Advanced)

Fransızca                     : Başlangıç

Bilgisayar Becerisi

Microsoft Office, SPSS, sosyal medya.

Katıldığı Kurs ve Seminerler

Nisan 2015                   İstanbul Bilim Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri

Nisan 2010                   Prof. Dr. Cynthia Garcia Coll ile ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Nisan 2010                   Prof. Dr. Cynthia Garcia Coll ile İYİ BİR GENÇ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Kasım 2009                  Okul Ruh Sağlığı

Aldığı Eğitimler

Mayıs 2017                  Doğum Koçluğu Eğitimi

Mart 2015                    Şema Terapi Eğitimi

Ocak 2015                   Oyun Terapisi Eğitimi

Freudyen /Adlerian /Carl Jung /Bilişsel-Davranışçı/ Montessorie/

Sanat Terapisi/ Kukla/ Kısa Dönem Oyun Terapisi/ Hipnozla Oyun Terapisi /Çocuk Merkezli/ Sınır Koyucu/ Grup

Ocak 2015                   Çocuk Resim Analizi

Mart- Aralık 2014        Çift ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Şubat- Mayıs 2014       Rorscach Giriş Dersleri

Şubat- Mayıs 2014       Sanatla Grup Terapisi

Haziran 2013               MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi

Mayıs 2013                  Bilişsel Davranış Terapi Yaklaşımıyla Sosyal Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Nisan 2013                   Bilişsel Davranış Terapi Yaklaşımıyla Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi

Mart 2013                    Bilişsel Davranış Terapi Yaklaşımıyla Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Şubat 2013                   Bilişsel Davranış Terapi Yaklaşımıyla Panik Bozukluk Tedavisi

Ocak 2013                   Bilişsel Davranış Terapi Yaklaşımıyla Depresyon Tedavisi

Kasım-Aralık 2012       Klinik Görüşme Beceri ve Teknikleri

Kasım 2012-                Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Mayıs 2013

Uygulayabildiği Diğer Testler

PEABODY Resim Kelime Testi

GOODENOUGH- HARRIS Bir İnsan Çiz Testi

FROSTIG Gelişimsel Görsel Algı Testi

R.B CATTELL Zeka Testi

PORTEUS Labirentler Testi

KOPPITZ İnsan Çizim Testi

GESELL Gelişim Figürleri Testi

OKHT Okula Hazırlık Testi

METROPOLITAN Okul Olgunluğu Testi

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

EYSENCK Kişilik Envanteri

Mini Mental Test

ÖKTEM SÖZEL BELLEK SÜREÇLERİ TESTİ

NÖROPSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Sosyal Aktiviteler ve Kulüpler

Sinema, tiyatro, müzik, edebiyat, dalıcılık, pilates ve yoga.

BUSOLUK- Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü

BUSAK- Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü